Met deze brief informeert Nedmag de direct omwonenden nader over de plannen op de winlocatie in Borgercompagie. Om deze informatie met alle dorpsbewoners te delen kunt u deze brief lezen door hier te klikken.