Beste dorpsbewoner,

Via deze weg willen wij vanuit de dorpsvereniging u informeren dat de ontwerpvergunning voor de bouwactiviteiten op de locatie WHC-1 vanaf 7 december a.s. ter inzage ligt op de secretarie van de gemeente Veendam. Tot en met 17 januari 2018 kunt u een zienswijze op het ontwerpbesluit indienen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Officiele kennisgeving van het Ministerie verschijnt deze week in de Staatscourant en in de Veendammer. U kunt de kennisgeving hier bekijken.