De onderhoudswerkzaamheden op de Nedmag zoutwinlocatie aan de Borgercompagnie 156A hebben door onvoorziene omstandigheden een behoorlijke vertraging opgelopen. Waar de verachting was dat de werkzaamheden nu al afgerond zouden zijn, is dat helaas niet het geval en worden de werkzaamheden met nog ongeveer drie weken verlengd.