Praat mee over de ontwerp visie op zonne-energie

De gemeente Veendam roept inwoners op mee te praten over een visie op zonne-energie, de Zonnevisie. In een zonnevisie legt de gemeente Veendam de voorwaarden vast rondom duurzame energieopwekking in de vorm van zonne-energie. De gemeente organiseert hiervoor een online bijeenkomst op donderdag 3 juni 2021.

Zonnevisie

Om de negatieve impact van de klimaatverandering niet nog verder te vergroten is in 2019 het Klimaatakkoord opgesteld met als doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Om dat doel te bereiken zijn er verschillende stappen te zetten waaronder duurzame energieopwekking. Regionaal wordt in de zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES) die doelstelling uitgewerkt. De Zonnevisie vormt, naast de provinciale omgevingsverordening, het gemeentelijk toetsingskader voor grotere ruimtelijke initiatieven voor zonneparken. Aan de hand van deze visie kan de gemeente het gesprek aangaan met initiatiefnemers om te bepalen of er planologische medewerking wordt verleend aan zonneparken.

Meedenken en meepraten

Op donderdag 3 juni 2021 wordt er vanaf 19.30 uur een online bijeenkomst georganiseerd. Op basis van de inbreng tijdens deze bijeenkomst wordt de visie opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad voor vaststelling. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 2 juni 2021 via het aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt u op de dag van de bijeenkomst een link via een e-mail.

Aanmelden kan via deze link