LET OP! Wijziging in de waardevermeerdingsregeling

Als het IMG een besluit neemt met meer dan 1.000 euro erkende mijnbouwschade, is er op dit moment recht op een subsidie van 4.000 euro voor verduurzamingsmaatregelen. Dit heet de waardevermeerderingsregeling. De huidige regeling loopt tot 1 december 2022. Op elk adres kan slechts 1 keer van de waardevermeerderingsregeling gebruik worden gemaakt. SNN voert de regeling uit.
Image

Per 1 december 2022 wijzigt de regeling. Er komt een tweede eis bij: om aanspraak te maken op de waardevermeerderingsregeling moet er ook sprake zijn van een wachttijd van minimaal 1 jaar tussen de schademelding en het besluit van het IMG.

Advies GBB
Meld voor de zekerheid, als je dit nog niet gedaan hebt, schade vóór 1 december. Dan geldt nog de oude regeling. Je kunt dan, als je voor meer dan 1.000 euro erkende mijnbouwschade hebt, hoe dan ook aanspraak maken op de waardevermeerderingsregeling.

Je leest meer over de wijziging van de regeling in de Kamerbrief van 14 oktober.