ALV stemming statuten

t/m
Om te voldoen aan het reglement vindt er een extra ALV plaats. Tijdens deze ALV is er 1 agendapunt. Besluitvorming over de doelstelling zoals voorgelegd op 22 maart 2024.
Image

Vrijdag 12 april 2024 
Aanvang: 20 uur 
Locatie: Dorpshuis 

  1. Opening 

  1. Stemming doelstelling vereniging t.b.v. de statuten 

  1. Wvttk

  2. Sluiting