Dorpsvisie 2012

Bij de jaarvergadering in februari 2012 is de vernieuwde dorpsvisie besproken. Deze is n concept gepubliceerd in de Schakel van december 2011. Naar aanleiding van de bespreking tijdens de jaarvergadering zijn enkele aanpassingen gedaan. Navolgend is het uiteindelijke resultaat te lezen.

Dorpsvisie Borgercompagnie

De dorpsvisie is ons inziens een flexibel document. Indien omstandigheden of inzichten wijzigen, kan dit verwerkt worden in de dorpsvisie. Voorlopig zal onderstaande dorpsvisie de handleiding vormen voor het bestuur, om te bepalen welke activiteiten het bestuur ontwikkeld.

De dorpsvisie is opgesteld vanuit de gedachte hoe we zouden willen dat ons dorp er over een aantal jaar uitziet, een toekomstdroom.

Dorpsidentiteit:  Kernwoorden : Veenkoloniaal dorp – openheid – agrarische landschap - lang lint- behoud historische kenmerken  – rustig – vrijblijvendheid – geen verplichte dorpsmentaliteit – nieuwbouw langs de lint – agrarisch dorp

Wonen

In het dorp zijn diverse woningtypen aanwezig voor diverse doelgroepen zodat alle doelgroepen in ons dorp wonen. Nieuwbouw kan gerealiseerd worden maar is gebonden aan oude bebouwingslocaties, zo rond circa 1850-1950. Oude karakteristieke boerderijen geven het dorp uitstraling en blijven behouden voor het dorp, eventueel met verbouw voor meerdere doeleinden of meerdere woningen.

Werken

Borgercompagnie is een agrarisch dorp; landbouw is en blijft een belangrijk onderdeel van ons dorp. In de grotere huizen en in de boerderijen vestigen zich kleine bedrijven en zelfstandigen met kantoor aan huis.  Dankzij allerlei gebiedsplannen en –projecten, ontwikkelt zich kleinschalig toerisme.

Welzijn – veiligheid – cultuur

Borgercompagnie biedt een gevarieerd aanbod aan activiteiten passend bij verschillende doelgroepen. De voorzieningen in ons dorp passen bij  onze bevolking. In het dorp, is in kleinere buurtjes, sociale samenhang en bewoners  helpen elkaar.

Openbare ruimte

Bij een aantrekkelijk dorp hoort een aantrekkelijke éénduidige inrichting van groen en grijs. Hier draagt het behoud en het (deels) terugbrengen van veenkoloniale  structuren in belangrijke mate aan bij.

Een tweetal knelpunten in de verkeerssituatie zijn opgelost:  er is een verkeersveilige kruising Veendammerweg-Borgercompagnie ontstaan, rekeninghoudend met landbouwverkeer, fietsers en klimaatomstandigheden. Verder is een fietsveilige situatie gecreëerd in Borgercompagnie-Noord.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn belangrijk voor de sociale samenhang  in het dorp. We streven naar behoud van zoveel mogelijk voorzieningen.

Toerisme

Dagtoerisme en agrotoerisme is in de toekomst toegenomen en vormt een aanvullende bron van inkomsten voor ondernemers in het dorp. Om het dorp voor toeristen aantrekkelijk te maken zijn diverse routestructuren ontwikkelt en zijn er voldoende  horecavoorzieningen. Historische elementen zoals de molen en de wijken-structuur zijn zichtbaar en toegankelijk.

Landschap

Borgercompagnie is en blijft een agrarisch dorp en wordt omgegeven door een agrarisch veenkoloniaal landschap. Dit kenmerkt zich door kleinschalige openheid. Wij willen een agrarische gebied blijven en de openheid en veenkoloniale structuren behouden.

De definitieve eindbestemming van de stortplaats is nog onbekend maar ongeacht het toekomstige gebruik, willen wij een daarbij passende aansluiting op ons dorp. Hierbij zullen wij samen met direct omwonenden aspecten als verkeer, toegang, uitzicht en geluid beoordelen.

Wij willen authentieke elementen in en rondom ons dorp behouden. In relatie tot de authenticiteit van dit gebied, een aantrekkelijke woonomgeving en het stimuleren van toerisme, zijn dit waardevolle kenmerken.

Duurzaamheid

Ons dorp is duurzamer geworden door gebruik te maken van diverse bronnen van duurzame energie. Via voorlichting en bewonerscollectieven zijn bewoners actief gestimuleerd. Windmolens zijn niet gewenst.

Een bus rijdt door het dorp en pendelt tussen station Sappemeer-Oost en bushalte Langebosch-Wildervank.