Cultuurwerkplaats BC47

Vorig jaar vierde Cultuurwerkplaats BC47 haar 20-jarig bestaan. Stichting MMC maakt cultureel makelaarschap voor een breed pakket en meerdere doelgroepen waar. Ze vervult daarbij een essentiële rol bij de leefbaarheid en cultuurbeleving van bewoners uit de regio en provincie.

Ontwikkeling van het eigen aanbod vanaf de oorsprong

De stichting Met Meer Cultuur (MMC) is in 2003 opgericht. Een aantal enthousiastelingen vonden enkele culturele activiteiten die zij voor de oprichting in Borgercompagnie hadden gerealiseerd de moeite waard om continue te vervolgen. Er is gekozen voor een stichting die zou gaan werken voor een grotere regio en wel voor de Compagnieen. Dit is het gedeelde buitengebied van de toenmalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Veendam.

Er is begonnen met een beperkt aanbod van enkele cursussen en een jaarlijks te organiseren koorproject. Gestaag is het aanbod uitgebreid en realiseerde de stichting MMC een grote diversiteit aan cursus als; theater, gitaar, grimeren, schilderen, djembee, geluidtechniek, internationale dans, streetdance, kunst met staal, cursus textiel, boekbesprekingen en diverse grotere projecten.

Op het gebied van theater sloeg MMC diverse wegen in. Naast eerdere ondersteuning aan het duo Toos en Roos, werden eigen producties gerealiseerd als ‘de Trapspelen’ en ‘Een onmogelijke liefde’ en werd uitgebreid aandacht besteed aan theaterworkshops en locatietheater. In 2008 realiseerde MMC een uniek project ‘Cultuur in de Compagnieen’ met een heel seizoen diverse culturele presentaties van eigen talent. waaronder een theatrale tour met een bus (Groninger Busmuseum), waarbij bezoekers in de Heemtuin werden getrakteerd op de ontknoping van ‘retourtje onbekend’.

Voor, door en met jongeren werden vanaf 2007 eigen festivals Nutopia georganiseerd met muzikale en theatrale presentaties van de jongeren zelf. Facilitaire en organisatorische ondersteuning werd geboden aan menig jeugd- en jongerenactiviteit in de naburige gemeenten waaronder de Roefeldag en jaarlijkse vrijwilligersdagen in Veendam en Hoogezand Sappemeer. Jongerenbands werden ondersteund en met presentaties van o.a. Lintjes Cultuur (2013)en Heemtuin ’s Muziek in de Kas (2014) aan een podium geholpen.

Vanaf 2009 begonnen de voorbereidingen met het ontwikkelen van de jongeren Filmwerkplaats. Een unieke voorziening voor jongeren waarbij met goede apparatuur en begeleiding gewerkt kon worden aan het maken van eigen films. Een unieke samenwerking met o.a. Nova Noord.

Daarnaast werd samen met diverse partners projecten gerealiseerd als de theaterfestivals 30 minuten los, een project voor het betrekken van jongeren bij ontwikkeling van toekomstplannen voor de Veenkoloniën (helaas voortijdig beëindigd), alsmede Art Startfestivals voor jongeren. Individueel zijn enkele jongeren later begeleid in ontwikkeling en realisatie van eigen projecten. 

Veel jongeren hebben hier een basis gelegd voor hun latere professionele ontwikkeling in de culturele sector.

Er zijn in de loop der jaren honderden deelnemers bereikt en geholpen aan een actieve kunst en cultuurbeleving. Duizenden bezoekers hebben in al die jaren kunnen genieten van de vele opvoeringen. Tientallen vrijwilligers zijn in al die jaren actief betrokken geweest (en nog altijd) bij de uitvoering van allerlei onderdelen. Met hen werd in december 2013 het 10 jarige jubileum op een bijzondere wijze gevierd, in 2023 doen we dat nu nog eens over !!

Projecten muziektheater en theaterkoor.

De inzet van betrokken theatermakers, koorleden, decorbouwers, technici en cultuurdragers uit de regio mondden uit in diverse projecten. Een vaste groep koorleden werkte regelmatig aan hun  koorprojecten, zocht telkens nieuwe uitdagingen en realiseerden voorstellingen rond een Nederpopkoor, een Queenkoor, een Hazeskoor, een Meatloaf koor. Naast hun zang en muzikale begeleiding werd er met inzet van acteurs of eigen acteerwerk telkens theatrale elementen toegevoegd. Daarnaast werd het MMC -theaterkoor regelmatig ingezet bij onze projecten muziektheater.

Locatietheater

De MMC-productieleiding van de muziektheater-projecten koos voor een synopsis waarbij de geschiedenis of de toekomst van de Veenkoloniën centraal stond. Dit mondde uit in locatietheater met projecten als  ‘ Wil de nieuwe Fré Meis opstaan’ (naar aanleiding van een oproep van RTV Noord rond aardbevings- problematiek),  ‘ Heimwee van Tammo’ (waarbij een nazaat van Adriaan Geerts Wildervanck werd gevolgd rond recente ontwikkelingen van de Veenkoloniën), ‘ De terugkeer van de Wolf’ (waarbij enerzijds is bedoeld de terugkomst van het hondachtige zoogdier uit het Oosten en anderzijds de opkomst van nieuwe type leiders en populistische bewegingen. Hoe herken ik de Wolf).

Na de coronafase realiseerde MMC alsnog een theaterproject met een blik op de ontwikkelingen van het gebied rond 2040, ‘Toekomst voor de Nije Kolonie’ , Wat gebeurt er als de ruimte vanwege uitputting, de stijging van waterspiegel en klimaatveranderingen minder bewoonbaar is. Welke overlevingskansen zijn er voor een groep bewoners van de ontstane vrijstaat ‘ de Kompanjie’ nu zich ook nog nieuwkomers van uit elders onder water gelopen gebieden melden en er zich diverse rampen aandienen. Wanneer word je zelf een vluchteling?

Een ‘eigen’ ruimte.

Tijdens de eerste jaren van MMC werden de activiteiten veelal in het dorpscafé, naburige dorpshuis, basisschool of elders opgevoerd. Telkens was de locatie Borgercompagnie 47 de uitvalsbasis voor de repetities, een cursus, de decorbouw en samenkomst.  Op enig moment sloot het dorpscafé en de basisschool. Er bestond behoefte aan een eigen plek en er werd onderzocht of aanpassing van de beschikbare ruimtes aan de achterkant van de woonboerderij soelaas bood. Aanpassing van de ruimte van woonbestemming naar recreatieve bestemming was nodig en bleek haalbaar. De ideeën voor de aanpassingen van de ruimtes mondden uit in concrete bouwplannen. In een 2e bouwfase bleek zelfs een duurzame opzet met zonnepanelen en warmtepomp realiseerbaar. Met inzet van veel lokale menskracht en steun van gemeenten en fondsen zijn de klussen geklaard.

De stichting Cultuurwerkplaats BC 47.

Nadat vanaf oktober 2016  de ruimtes van BC47 officieel voldeed aan alle voorwaarden en in december formeel geopend kon worden, heeft MMC in samenwerking met BC47 een pakket aan opvoeringen gerealiseerd.

De verdeling is simpel, BC47 organiseert en draagt de muzikale presentaties. MMC organiseert en draagt de theatrale opvoeringen. Voor het gebruik van de voorzieningen huurt MMC van BC47. BC47 verzorgt zelfstandig de exploitatie en initieert eigen activiteiten en voorstellingen. In dit alles heeft de stichting MMC als kunst en cultuurinstelling met inzet van vele vrijwilligers en professionals telkens een ondersteunende en waar nodig initiërende functie. Centraal staat de activerende en verbindende functie van eigen deelname aan kunst en cultuuruitingsvormen.  Met inzet van de Cultuurwerkplaats BC47 als uitvalsbasis en werkplek voor bijeenkomst, ruimtes voor decorbouw, licht- beeld - en geluidtechniek, beschikken wij vanaf dan over de juiste tools om ons verder te ontwikkelen.

Optredens/ voorstellingen bands en theatergroepen door MMC en BC47 gerealiseerd !

Naast de eigen producties hebben we een podium kunnen bieden aan veel culturele initiatieven uit de regio, het Noorden en elders uit het land.

Een overzicht van bands en muzikanten die wij vanaf 2004 een podium hebben geboden, waarvan sommigen meerdere malen, vooral  ‘huisband’ Change Direction. Taildragger, Black & White, Above the Rules, Yellow Ties, the Zoo (met een jonge Jett Rebel), Recharge, Tipsy, Nanko, Stud Muffins, React, Sister Act, Wag the Dog, Bibidy, Neat, RAT, Peptones, Solid Ground, DJ Andor, Exploding Shetland Ponies, Koos en Nick, Mind Rush, Woodgrain, So What, Mark Dontjer, Ineke, Jan Henk de Groot, Caius Bonus, Rodejo, Dusty Hat, Erwin de Vries, Lasses & Katryn Claire, Maaike’s May, Sjilt, CT Heida & band, Cocker Power, Manannan, Irene Wilkens & band, Marlene Bakker, Amikdla, Stokowski, Jazz combo’s met Bé Meiborg & Friends, White Sky Blues band, Evening Architekt,  Edwin Jongedijk, Starling Days, Vollek, Blues Reunion, Blues & OBC, BEZERK, Three of Us, Duo Staalwol. Ook nog even dit jaar aanstaande talenten Suze Wilkens en Josien Bakker.

Theatergroepen waren er eveneens volop. Naast de vele groepen die hebben deelgenomen aan het Eénakterfestival die wij vanaf 2014 (ook) in BC47 hebben gehouden, traden vanaf 2004 de volgende groepen op; Duo Toos en Roos, Idols koor en theaterproject, Hartstocht in de Veenkoloniën, Theater te Water’s Bruidschuit, Gropera, Retoertje onbekend, Padam Padam, Queenkoor en theaterproject, Amuse Theater, Theaterweekend op locatie-Theaterschool Veendam, Meatloaf koor- en theaterproject, MMC’s Theatraal Verhaal, Muziektheater Fré Meis project, Klucht Molenaar, De Twee Heeren, Stagemates, Catelanen, Jongerentheater Produkt, Verwarringen APK Theater, Stagemates,  Arie Vuijk, Muziektheater Heimwee van Tammo, Raamwerk-Tweestrijd,  muziektheater Terugkeer van de Wolf, muziektheater Toekomst Nije Kolonie, Samen of Alleen, Waark met hun Bisschop, Koorproject Eye of Horus en Leutje Kolonie.

Samenwerking

Als deelnemende bestuursleden en – vrijwilligers met een passie voor het culturele gehalte van de regio zijn we telkens waar gewenst, gevraagd of ongevraagd actief betrokken geweest bij initiatieven van derden. We hebben steun geboden aan Spinbarg, -aan opzet van stichting Bogdike, - aan opzet  van theaterstichting Podiumkunsten Aan Zee (PAZ), - aan Art Carnivale, - aan Gronings Vuur /editie Midden Groningen, - aan project Hotel Zigterman, - aan cultuurplatform Midden Groningen, - aan Cultuurplatform Veendam en Uitdaging Midden Groningen.  Cultuuraanbieders geven wij de mogelijkheid om hun cursus bij ons te realiseren (Muziek/ Creatief/ Djembé/ Yoga). Waar mogelijk hebben wij samen met  o.a. dorpsverenigingen en met cultuurmakers uit de regio projecten gerealiseerd als de Lintjes Cultuur, Heemtuin’s muziek in de Kas, filmfestivals met Noordelijke filmmakers. Aandacht voor een actieve cultuurbeleving van inwoners zelf, juist ook in de kleine kernen, stond voor ons centraal.