ALV 2024

Hier vindt u de agenda en bijbehorende stukken die betrekking hebben op de ALV van 2024.
De vergadering vindt plaats op 22 maart om 20 uur in het Dorpshuis.

Agenda

 1. Opening 

 1. Mededelingen 

 1. Vaststellen notulen 2023 

 1. Jaarverslag 2023 

 1. Vaststellen financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024 

 1. Kascommissie 

 1. Tocht om de Noord  

PAUZE 

 1. Voorstel wijziging statuten Dorpsvereniging 

 1. Wijzigingen in het bestuur 

 1. Rondvraag * (vooraf ingediend bij bestuur) 

 1. Sluiting