Subsidieregeling voor isoleren woning

Nij Begun

Woningeigenaren in de provincie Groningen en Noord-Drenthe kunnen vanaf het 1e kwartaal van 2025 subsidie aanvragen om hun woning te isoleren. Dit is een van de maatregelen die de overheid neemt om mensen met aardbevingsschade te helpen.

Doel Rijksoverheid: alle woningen in 13 gemeenten vóór 2035 isoleren

Er komt € 1,65 miljard beschikbaar om woningen te isoleren. Dit gaat om alle woningen in Groningen (10 gemeenten) en Noord-Drenthe (gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo) die nog niet goed geïsoleerd zijn. Zodat alle inwoners een duurzame en energiezuinige woning kunnen krijgen. Deze maatregel gaat energiearmoede tegen en zorgt ervoor dat mensen profiteren van lage energiekosten. 

Per woning wordt gekeken welke isolatiemaatregelen nodig zijn om te komen tot de standaard voor woningisolatie. Welk deel van de kosten vergoed wordt, hangt onder andere af van de kenmerken van de woning. En hoe goed die al geïsoleerd is. Inwoners in het versterkingsgebied krijgen 100% van de totale isolatiekosten vergoed. Inwoners van de rest van de provincie Groningen en in Noord-Drenthe krijgen 50% vergoed. Dit is inclusief de al bestaande landelijke ISDE-subsidie.  

Er is onderscheid gemaakt tussen 2 verschillende groepen:

Hieronder vallen alle mensen met dit inkomen in de provincie Groningen en 3 gemeenten in Noord-Drenthe (Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo). Zij krijgen 100% van de isolatiekosten vergoed, tot een maximum van € 40.000. 

Deze groep mensen krijgt 50% subsidie voor isolatiemaatregelen, tot een maximum van € 20.000. Dit is inclusief de ISDE-subsidie. Dit is ongeveer het dubbele van wat inwoners uit de rest van Nederland krijgen.

Woningeigenaren die de overige 50% niet zelf kunnen betalen, kunnen dit via het Nationaal Warmtefonds laten voorfinancieren. In bijna alle gevallen is de maandelijkse besparing op de energierekening hoger dan de aflossing aan het Warmtefonds. En gaan woningeigenaren er per maand op vooruit. 

Wachten op subsidie is niet nodig

De maatregel gaat ‘met terugwerkende kracht’ in vanaf 25 april 2023 en loopt tot en met 31 december 2035. Dit betekent dat woningeigenaren die vanaf 25 april 2023 isolatiemaatregelen hebben genomen, hiervoor een vergoeding krijgen. Bewoners hoeven dus niet te wachten met isoleren tot er subsidie is. De kosten die zij maken, kunnen zij later (voor een deel) terug krijgen. Wel is het belangrijk dat zij: 

  • bonnetjes bewaren;
  • foto’s maken van de werkzaamheden (voor, tijdens en na); en 
  • hun ISDE-aanvraag en -beschikking bewaren. 

Subsidie aanvragen kan waarschijnlijk vanaf het eerste kwartaal van 2025. Inwoners worden hiervan op de hoogte gehouden.

Wilt u graag hulp bij het aanvragen van de subsidie?

Via Jouwbespaarcoach kunt u gratis een coach aanvragen:

  • maakt een financieel plan,
  • helpt bij opvragen offertes en
  • ondersteunt bij subsidie-aanvragen

Tussen 9 en 12 zijn ze bereikbaar via 06 – 27 42 32 75 of neem contact op via hun website jouwbespaarcoach.com

Jouwbespaarcoach is een initiatief van diverse gemeenten in het Noorden.

jouwbespaarcoach