Buurtbemiddeling

Burenruzies komen overal voor. Een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand loopt, of een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Dit kan het veiligheidsgevoel van inwoners aantasten.
Image
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om dit soort problemen aan te pakken met een grote kans op succes. Tweederde van de behandelde zaken wordt dankzij buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond.

Getrainde bemiddelaars helpen buren om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. De methode werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Bijvoorbeeld bij geluidsoverlast, ruzie over erfscheidingen of overlast door kinderen. Buurtbemiddeling draagt zo bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk.

Heeft u een kwestie met uw buren en komt u er samen niet uit? Dan kan buurtbemiddeling u wellicht helpen om de problemen op te lossen. Vanaf januari 2024 kunt u gebruik maken van buurtbemiddeling. Neem contact op met de gemeente en vraag naar de coördinator buurtbemiddeling via 0598-652222. Of stuur een mail naar buurtbemiddeling@veendam.nl.