Wijziging statuten 2024

Doelstelling van de vereniging

Tijdens de ALV van 2023 zijn de wijzigingen in de statuten goedgekeurd met uitzondering van de doelstelling. De vergadering heeft tijdens de vergadering een groep samengesteld om te komen tot de juiste doelstelling.
Het bestuur wil graag hun voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de vergadering.

De voorgestelde doelstelling luidt als volgt:

Artikel 2 – Doel

1. De vereniging heeft als doel:

a. het uitnodigen, motiveren en stimuleren van ‘noaberschap’ en de verbinding zijn tussen dorpsbewoners, voor jong en oud, van noord tot zuid;

b. Het minimaal eens per 10 jaar actualiseren en/of herijken van de dorpsvisie met aandacht voor de fysieke leefomgeving, sociale thema’s en de woon- en werkomgeving.

c. het bieden van een loket dat staat voor informeren, vertegenwoordigen en het behartigen van de belangen van de leden, waarbij participatie en het delen van kennis van de leden, de benodigde slagkracht geven, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Punt b vervangt de versie van 2023.