Nedmag wijkt via truc af van verleende vergunningen

De Stichting Stop Zoutwinning en omwonenden van zoutwinning zijn laaiend op Nedmag. De zoutwinner uit Veendam boort op een omstreden locatie. De stichting spreekt van een illegale boring. Nedmag zegt ’in lijn van de vergunning’ te werken door een naamswijziging door te voeren van E7 naar E6.
Image

Nedmag mag van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) tot eind 2045 magnesiumzout winnen rondom Veendam. Om dat te kunnen doen wil Nedmag twee nieuwe putten boren.

Er zijn vier beoogde locaties. Bij Borgercompagnie liggen twee zoutputten: de VE-5 en de VE-6. Richting Wildervanksterweg liggen de locaties VE-7 en VE-8. Nedmag mag er geen zout winnen, maar wel onderzoek doen naar de zoutkwaliteit. Putten worden aangeboord met een 30 meter hoge boortoren die bij Borgercompagnie is gebouwd.

Naamsverandering

Nedmag kreeg een vergunning voor 5 en 6. ,,Het magnesiumzout op VE-5 is minder zuiver dan verwacht’’, zegt Nedmag-directeur Bert Jan Bruning. ,,VE-6 ligt niet ver van VE-5. De verwachting is dat de kwaliteit daar niet veel anders is. Vandaar dat het tweede onderzoek gebeurt op VE-7 in plaats van VE-6. Meest logisch is om VE-7 dan ook als tweede winningsput te benoemen. We hebben bij het ministerie van EZK een aanvraag ingediend die alleen betrekking heeft op de naamsverandering van de tweede boring.’’

Jakoba Gräper uit Borgercompagnie, die al jaren ageert tegen de zoutwinning van Nedmag, is woedend. ,,Het is geen naamsverandering. Het gaat om boren op een andere plek in een heel andere richting, waar Nedmag geen vergunning voor heeft. Plannen zijn aangepast, zonder dat daar toestemming voor is gegeven. Dit bevestigt het beeld dat we constant worden misleid.’’

Naar de rechter

Tegenstanders van zoutwinning hebben 28 juni een zaak aangespannen bij de rechtbank. Ze willen aantonen dat het winnen van zout uit nieuwe putten onveilig is en de kans op aardbevingen vergroot. Rond 20 september wordt een uitspraak verwacht. Gräper: ,,In afwachting van de uitspraak fietst Nedmag hier tussendoor.’’

Bruning: ,,Er is een vergunning voor twee boringen. We werken binnen de vergunning. Voor de gevolgen van het boren voor de omgeving maakt het geen verschil of de tweede winningsput naar de ondergrondse locatie VE-6 gaat of naar ondergrondse locatie VE-7.

Dat er volop bij put VE-7 wordt gewerkt heeft nog een reden, stelt Bruning. ,,De boorinstallatie kost tienduizenden euro’s per dag. Je bent miljoenen euro’s verder als we zouden moeten wachten.’’

Staatstoezicht

,,Het is niet zo dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dit zomaar gedoogd heeft’’, stelt woordvoerder Cynthia Heijne. ,,De aanvraag van Nedmag is op 22 juli ontvankelijk verklaard.

,,Daarmee is er juridisch gezien ‘zicht op legalisatie’. Voor SodM betekent dit dat Nedmag door mag gaan met het boren naar VE-7 in afwachting van het verlenen van de definitieve vergunning door EZK.’’

De boring vindt bovengronds, vanaf dezelfde plek plaats als waar Nedmag al een boorvergunning voor had (VE-6), stelt Heijne. ,,Het gaat hier daarom om een aanvraag voor een, zoals dat heet, milieu-neutrale wijziging waarvoor wettelijk een verkorte procedure geldt.’’

,,Er is momenteel alleen nog sprake van het boren naar zout, er is nog geen winning. Daarmee is bodemdaling nu ook nog niet aan de orde.’’

bron: dagblad van het noorden