ALV 2023

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 2 maart 2023.
Aanvang 20 uur in het Dorpshuis.
Image
alv
Leestijd: 5 minuten

Agenda Algemene Leden Vergadering (ALV) vereniging Dorpsbelangen Borgercompagnie

Donderdag 2 maart 2023
Aanvang: 20 uur
Locatie: Dorpshuis

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen algemeen jaarverslag 2022
 4. Vaststellen financieel jaarverslag 2022 inclusief kascommissie
 5. Wijzigingen in het bestuur

PAUZE

 1. Voorstel wijziging statuten Dorpsvereniging
 2. Voorstel voor plaatsen 2 AED’s in Borgercompagnie
 3. Vaststellen begroting 2023
 4. W.v.t.t.k.
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Toelichting op de agenda:

Let op: Voor de agendapunten 6 en 7 is een aanwezigheid nodig van 2/3 van de stemgerechtigde leden.
Mocht dit aantal niet bereikt worden zal er een extra ALV plaats vinden op vrijdag 17 maart om 20 uur in het Dorpshuis. U ontvangt hiervoor geen separate uitnodiging maar u kunt op de website lezen of deze extra vergadering nodig is.
Op de agenda van de extra ALV staan enkel de doorgeschoven punten 6 en 7. Tijdens de extra ALV is er geen aanwezigheid nodig van 2/3 van de stemgerechtigde leden.
U kunt dit nalezen in de thans geldende statuten.

halve alv

Wijziging in het bestuur.

Aftredend en niet herkiesbaar : Marieke Stolte
Tussentijds afgetreden: Petra Pool

Voorstel wijziging statuten Dorpsvereniging

Het bestuur is voornemens om de statuten voor de Dorpsvereniging te wijzigen. We laten ons hierin adviseren door Notariskantoor Wouters te Veendam, die voor ons het concept voor de gewijzigde statuten heeft opgesteld. 

Het wijzigen van statuten kan vanzelfsprekend niet zonder uw goedkeuring. Die vragen wij u graag tijdens de Algemene Leden Vergadering op 02 maart 2023, om 20.00 uur in het Dorpshuis.

Het bestuur is voornemens om de statuten voor de Dorpsvereniging te wijzigen. We laten ons hierin adviseren door Notariskantoor Wouters te Veendam, die voor ons het concept voor de gewijzigde statuten heeft opgesteld. 
Het wijzigen van statuten kan vanzelfsprekend niet zonder uw goedkeuring. Die vragen wij u graag tijdens de Algemene Leden Vergadering op 02 maart 2023, om 20.00 uur in het Dorpshuis.

Voornemens zijn om de volgende zaken aan te passen:

 • Updaten naar huidige wet- en regelgeving
 • Wijzigen doelstelling - Artikel 3 
 • Wijzigen minimaal aantal bestuursleden (nu 5, gewenst is 3) Artikel 12
 • Wijzigen minimaal aantal vergaderingen (nu 10, gewenst is 4)
 • Wijzigen maximale uitgave van het bestuur, zonder toestemming van de leden (nu € 1.134,45, gewenst is € 3.000) - Artikel 12.1

Het volledige concept kunt u hier lezen.

Heeft u vragen? Dan zullen wij deze zo goed mogelijk beantwoorden. U kunt deze kenbaar maken via bestuur@dvborgercompagnie.nl

Voorstel plaatsen AED's in Borgercompagnie

Het is al enige tijd aangetoond dat een AED levens redt. De eerste minuten bij een hartstilstand zijn cruciaal en een AED kan het verschil maken tussen leven en dood.
Wij informeren u hier graag verder over op de ALV.

Heeft u interesse in het volgen van een cursus reanimatie met AED, meld u aan via bestuur@dvborgercompagnie.nl.