Extra ALV 17 maart 2023

Zoals aangegeven in de uitnodiging van de ALV van 2 maart j.l. is er een extra ALV nodig op vrijdag 17 maart om 20 uur in het Dorpshuis.
Image

Omdat er op donderdag 2 maart geen 2/3 van aantal leden aanwezig was bij de ALV zal er vrijdag 17 maart een extra ALV plaats vinden voor de stemming over het voorstel tot wijzigen van de statuten.

halve alv

Tevens zal de begroting voor 2023 in de vergadering definitief vastgesteld worden.

Alle overige punten van de agenda van de ALV zoals verstuurd zijn behandeld op 2 maart.

Tijdens de ALV van 2 maart is er door de vergadering inzage gevraagd in enkele documenten.
De gevraagde documenten zijn:

De extra ALV begint om 20 uur in het Dorpshuis.